Nieznany typ błędu: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead (plik /export/sun1000-2/studia/include/Functions.php, linia 23)
Nieznany typ błędu: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead (plik /export/sun1000-2/studia/include/Functions.php, linia 12)
Chłodnictwo i Kriogenika - Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim - Politechnika Wrocławska

Chłodnictwo i Kriogenika

Refrigeration and Cryogenics

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn (w języku angielskim)

Opiekun Merytoryczny Specjalności

dr inż. Stefan Reszewski

stefan.reszewski@pwr.wroc.pl

O studiach     

Cechą studiów Chłodnictwo i Kriogenika jest takie przygotowanie absolwentów by potrafili oni wykorzystywać wiedzę podstawową w rzeczywistych zastosowaniach w wielu dziedzinach obejmujących zarówno przetwórstwo żywności, jak i klimatyzację kopalń czy kriostatowanie nadprzewodników w akceleratorach cząstek i reaktorach termonuklearnych. To właśnie niskie i bardzo niskie temperatury decydują obecnie o postępie w wielu badaniach naukowych nad nowymi technologiami, w szczególności w dziedzinie energetyki, ochronie środowiska, przechowalnictwie i przetwórstwie żywności, transporcie, biologii i medycynie.

Więcej o studiach możesz dowiedzieć się zaglądając do szczegółowego programu studiów, broszury informacyjnej, wysyłając pytanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: studia@pwr.wroc.pl lub tel. 71 320 43 77

Kim będziesz po studiach?

Absolwenci tej specjalności mają szczegółowa wiedzę na temat urządzeń i instalacji służących schładzaniu do -150C, a w przypadku urządzeń dla kriogeniki, do temperatur poniżej 120 K sięgających ułamków stopnia Kalwina. Potrafią projektować oraz uruchamiać i obsługiwać systemy schładzania i systemy kriogeniczne. Posiadają również wiedze i umiejętności pozwalające na twórcze wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i metod w branżach kriogenika i chłodnictwo.

Cechą tych studiów jest kształcenie w bardzo praktycznych aspektach, w szczególności związanych z chłodnictwem, ale też przygotowanie absolwenta do udziału w rozwijaniu technologii i procesów, których znaczenie w technice i nauce będzie szybko rosło. Kriogenika, bowiem odgrywa ważna rolę w badaniach przestrzeni kosmicznej, biologii i medycynie oraz w przemyśle metalurgicznym i spożywczym. Jest też podstawą działania urządzeń nadprzewodzących. Ma istotne znaczenia dla badań naukowych nad nowymi technologiami w szczególności w dziedzinie energetyki i elektroniki. Bez kriogeniki nie byłoby na przykład tzw. poduszkowców, nie rozwijałby się technologia produkcji samochodów na paliwo wodorowe.


Kapitał ludzki Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego